Menu
   
      A-400
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Nr kat Zestaw

Ilość  testów

    Instr. Apl.
 
7-401 A-400 GLUCOSE 670 Apl. w instr.
7-464 A-400 GLUCOSE HEX 670  Apl. w instr.
7-404 A-400 CHOL 670 Apl. w instr.
7-438 A-400 ALBUMIN 220  Apl. w instr.
7-436 A-400 TOTAL PROTEIN
II GENERACJA
300  Apl. w instr.
7-442 A-400 URINE PROTEINS
II GENERACJA
280  
7-445 A-400 BIL TOTAL
II GENERACJA
320  Apl. w instr.
7-448

A-400 BIL DIRECT III GENERACJA

210 Apl. w instr.
7-453 A-400 TG 630  
7-473 A-400 TG mono 630 Apl. w instr.
7-477 A-400 CREA ENZYMATIC 400 Apl. w instr.
7-408 A-400 UA 400 Apl. w instr.
7-463 A-400 UA PLUS 400  Apl. w instr.
7-406 A-400 UREA 600  Apl. w instr.
7-479 A-400 HDL DIRECT
II GENERACJA
400
 
  Apl. w instr.
7-480 A-400 LDL DIRECT
II GENERACJA
270
 
 
7-466 A-400 LACTATE 110  
7-478 A-400 ETHANOL 200
7-484 A-400 BILE ACIDS 100 Apl. w instr.
7-447 A-400 CALCIUM ARSENAZO 450   
7-429 A-400 MG II GENERACJA 280
7-443 A-400 PHOSPHORUS
II GENERACJA
280
7-458 A-400 FERRUM
II GENERACJA
420   Apl. w instr.
7-416 A-400 ALAT 800   
7-414 A-400 ASAT 800 Apl. w instr.
7-455 A-400 AMYLASE 320 Apl. w instr.
7-476 A-400 AMYLASE EPS 210  Apl. w instr.
7-412 A-400 ALP II GENERACJA 310   Apl. w instr.
7-449 A-400 ACP 550
7-420 A-400 CK 350
7-427 A-400 CK-MB 180
7-424 A-400 GGT 310
7-441 A-400 HBDH 310  Apl. w instr.
7-439 A-400 LDH 210
7-490 A-400 LIPASE II GENERACJA 100   Apl. w instr.
7-456 A-400 CHOLINESTERASE
III GENERACJA
180  Apl. w instr.
7-459 A-400 UIBC II GENERACJA 150
7-465 A-400 dTIBC 100   Apl. w instr.
7-402 A-400 IgA 170
7-403 A-400 IgG 170
7-405 A-400 IgM 170
7-407 A-400 APOLIPOPROTEIN B 170 Apl. w instr. 
7-410 A-400 TRANSFERIN 180 Apl. w instr. 
7-411 A-400 COMPLEMENT C3 170 Apl. w instr. 
7-413 A-400 COMPLEMENT C4 210 Apl. w instr. 
7-415 A-400 HAPTOGLOBIN 210 Apl. w instr. 
7-418 A-400 CERULOPLASMIN 210 Apl. w instr. 
7-419 A-400 FIBRINOGEN 210  Apl. w instr.
7-421 A-400 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 210 Apl. w instr. 
7-422 A-400 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 190 Apl. w instr. 
7-423 A-400 ANTITHROMBIN III 180   Apl. w instr. 
7-425 A-400 CRP ULTRA 160   Apl. w instr.
7-426 A-400 MYOGLOBIN 160   Apl. w instr. 
7-428 A-400 LIPOPROTEIN (a) 160   Apl. w instr. 
7-430 A-400 FERRITIN 130     Apl. w instr. 
7-431 A-400 TOTAL IgE 180   Apl. w instr. 
7-432 A-400 ALPHA-FETOPROTEIN 170   Apl. w instr. 
7-435 A-400 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 170   Apl. w instr. 
7-437 A-400 RF 160  
7-440 A-400 ASO 220  
7-112 A-400 HbA1c DIRECT
 II GENERACJA
190   Apl. w instr.
7-446 A-400 D-DIMER 180  
7-400 A-400 CYSTAINA C 150      Apl. w instr.
7-444 A-400 MICROALBUMIN II GENERATION 200    Apl. w instr.
7-417 A-400 PROCALCITONIN 100    Apl. w instr.
7-461 A-400 VALPROIC ACID 100   Apl. w instr. 
7-492 A-400 BENZODIAZEPINES 100   Apl. w instr. 
7-491 A-400 BARBITURATES 100   Apl. w instr. 
     
 Nr kat  Nazwa Objętość  Instr.   
3-110 A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION 6  x 48 ml     
3-111 A-400 ACID WASHING SOLUTION 6 x 48 ml     
3-117 A-400 CONCENTRATED DETERGENT B III GENERACJA  12 x 1 l    
* wkrótce dostępne

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.