Menu
   
      ACCENT-200
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ANALIZATOR BIOCHEMICZNY ACCENT-200

 

 

 • Wydajność 200 oznaczeń fotometrycznych na godzinę bez ISE, do 300 oznaczeń na godzinę z ISE (Na, K, Cl, Li)
 • Aparat typu bench top
 • 40 pozycji odczynnikowych
 • 40 pozycji próbkowych
 • Chłodzenie odczynników i próbek badanych na pokładzie analizatora
 • Detektor poziomu cieczy, detektor kolizji, pomiar pozostałej ilości odczynnika
 • Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku
 • Niskie koszty oznaczenia
 • Minimalna objętość reakcyjna - 180 µl
 • Maksymalne zużycie wody do 3,5l/h
 • Szeroki panel badań
 •  Oprogramowanie w języku polskim

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.