Menu
   
      Aktualizacje dla Użytkowników
 
  Relacje inwestorskie
 


 
DATA NOTATKA PDF
2021 02 01 CHOL, UREA II GEN- zmiana formulacji
2020 11 02 PHOSPHORUS III GEN - wdrożenie do oferty
2020 10 22 Accent-200 HbA1c Direct - objętość odczynnika lizującego
2020 10 06 Linia ACCENT-300 i A-400- powiadomienie o zmianach


zał. 1

zał. 2

2020 07 17 Biolis 24i Premium  - opracowanie instrukcji efekt przeniesienia
2020 07 17 ACCENT-300 - opracowanie instrukcji efekt przeniesienia
2020 07 09 D-DIMER- wydłużenie badań
2020 07 07 EFEKT PRZENIESIENIA ACCENT-200, ACCENT-200 II GEN, ACCENT-220S - aktualizacja 
2020 06 26 ALAT, ASAT II GEN
2020 04 22 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS - zmiana koloru i rodzaju nakrętek
2020 03 16 BS-400 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
2020 01 17 CONCENTRATED DETERGENT B - przywrócenie do sprzedaży
2020 01 07 CLEANER FOR MYTHIC 22- zmiana specyfikacji
2019 12 23 D-DIMER - list informacyjny
2019 10 28 Linia ACCENT-200 wdrożenie nowych analizatorów
2019 10 21 D-DIMER przywrócenie do sprzedaży
2019 09 03 D-DIMER wstrzymanie dostaw
2019 03 28 Wprowadzenie do oferty Bile Acids Calibrator
2019 03 20 Zmiana koloru nakrętek wzorców wodnych
2019 03 20 Zmiana koloru nakrętek odczynników hematologicznych
2019 02 26 Zmiana koloru nakrętek w linii open
2018 12 10 Cormay Multicalibrator Level 1 i Level 2 - zmiana produktu
2018 05 16 Diluent for Mythic 22 - rekomendowana procedura
2018 02 23 Detergent B - CD80 Detergent nota informacyjna
2018 02 19 Procedura dezynfekcji aparatów Mythic
2017 10 02

Zestawy do oznaczania stężenia albuminy  - zmiana klasyfikacji

2017 06 07 HAEM 12 CONTROL, HAEM 8 CONTROL - ZMIANY
2017 04 27 ODCZYNNIKI CYJANKOWE - wycofanie z oferty
2017 02 17 WZORCE -wycofanie z oferty wzorców o wysokich mianach
2016 12 20 ERRATA do zestawów GLUCOSE (A-200, A-300, Prestige 24i)
2016 03 31 ACCENT-200, ACCENT-200 II GEN EFEKT PRZENIESIENIA
2016 03 14 GGT - zmiana metody oznaczania aktywności
2016 03 11 MG - wydłużenie daty ważności i zmiana liniowości
2016 02 16

ACCENT-300 UA/UA PLUS aktualizacja aplikacji.

2016 02 02 Klasyfikacja analizatora ACCENT-300 według Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
2016 02 02 Klasyfikacja HDL DIRECT II GENERACJI według Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.