Menu
   
      Aktualizacje dla Użytkowników
 
  Relacje inwestorskie
 


 
DATA NOTATKA PDF
2021 06 08 Biolis 30i EFEKT PRZENIESIENIA
2021 06 07 ACCENT S120 EFEKT PRZENIESIENIA
2021 06 07 ACCENT MC240, ACCENT M320 EFEKT PRZENIESIENIA
2021 06 02 Płyny myjące Prestige 24i - zmiana sposobu pakowania

zał. 1

2021 04 19 UA - zmiana technologii (wycofanie UA PLUS)
2021 04 09 Wycofanie z oferty odczynników ACP i AMG
2021 03 09 CALCIUM ARSENAZO II GEN- zmiana formulacji
2021 03 02 Wycofanie z oferty zestawu Liquick Cor-GLUCOSE 500 (2-203).
2021 02 01 CHOL, UREA II GEN- zmiana formulacji
2020 11 02 PHOSPHORUS III GEN - wdrożenie do oferty
2020 10 22 Accent-200 HbA1c Direct - objętość odczynnika lizującego
2020 10 06 Linia ACCENT-300 i A-400- powiadomienie o zmianach


zał. 1

zał. 2

2020 07 17 Biolis 24i Premium  - opracowanie instrukcji efekt przeniesienia
2020 07 17 ACCENT-300 - opracowanie instrukcji efekt przeniesienia
2020 07 09 D-DIMER- wydłużenie badań
2020 07 07 EFEKT PRZENIESIENIA ACCENT-200, ACCENT-200 II GEN, ACCENT-220S - aktualizacja 
2020 06 26 ALAT, ASAT II GEN
2020 04 22 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS - zmiana koloru i rodzaju nakrętek
2020 03 16 BS-400 EFEKT PRZENIESIENIA - aktualizacja
2020 01 17 CONCENTRATED DETERGENT B - przywrócenie do sprzedaży
2020 01 07 CLEANER FOR MYTHIC 22- zmiana specyfikacji

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.