Menu
   
      A - 800
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Nr kat Zestaw

Ilość  testów

    Instr.
 
 7-801  A-800 GLUCOSE  1000
 7-802  A-800 GLUCOSE HEX  1000
 7-803  A-800 CHOL  1000
 7-804  A-800 ALBUMIN  400
 7-805  A-800 TOTAL PROTEIN  350
 7-806  A-800 URINE PROTEINS II GENERACJA  500
 7-807  A-800 BIL TOTAL  450
 7-808  A-800 BIL DIRECT  300
 7-809  A-800 TG  1000
 7-810  A-800 TG MONO  1000
 7-812  A-800 CREA ENZYMATIC  1000
 7-813  A-800 UA  600
7-813 A-800 UA II GENERACJA 600
 7-881  A-800 UA PLUS  600
 7-814  A-800 UREA  800
7-814 A-800 UREA II GENERACJA 800
 7-815  A-800 HDL DIRECT  900
 7-816  A-800 LDL DIRECT  400
 7-818  A-800 ETHANOL  300
 7-820  A-800 CALCIUM ARSENAZO  450
7-820 A-800 CALCIUM ARSENAZO II GENERACJA 450
 7-821  A-800 MG  300
 7-822  A-800 PHOSPHORUS II GENERACJA  300
7-822 A-800 PHOSPHORUS III GENERACJA 300
 7-823  A-800 FERRUM  450
 7-824  A-800 UIBC  350
 7-825  A-800 dTIBC  350
 7-826  A-800 ALAT  1000
7-826 A-800 ALAT II GENERACJA 1000
 7-827  A-800 ASAT  1000
7-827 A-800 ASAT II GENERACJA 1000
 7-828  A-800 AMYLASE  500
 7-829  A-800 AMYLASE EPS  500
 7-830  A-800 ALP  400
 7-832  A-800 CK  400
 7-833  A-800 CK-MB  300
 7-834  A-800 GGT  350
 7-836  A-800 LDH  300
 7-837  A-800 LIPASE II GEN  300  
 7-873  A-800 LIPASE  300
 7-844  A-800 ASO  400
 7-845  A-800 RF  400
 7-847  A-800 CRP ULTRA  500
 7-856  A-800 D-DIMER  300
 7-862  A-800 HbA1c DIRECT  350
 7-817  A-800 LACTATE  200
 7-819  A-800 BILE ACIDS  300
 7-831  A-800 ACP  470
 7-835  A-800 HBDH  300
7-838 A-800 CHOLINESTERASE III GENERACJA  300
 7-839  A-800 IgA  300
 7-840  A-800 IgG  300
7-842  A-800 IgM  300
7-842  A-800 COMPLEMENT C3  300
7-843  A-800 COMPLEMENT C4  300
 7-848  A-800 TOTAL IgE  300
 7-849  A-800 LIPOPROTEIN (a)  250
 7-850  A-800 HAPTOGLOBIN  250
 7-851  A-800 CERULOPLASMIN  250
 7-852  A-800 ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID  250
 7-853  A-800 ALPHA 1-ANTITRYPSIN  250
 7-855  A-800 FIBRINOGEN  250
 7-857  A-800 MYOGLOBIN  250
 7-858  A-800 FERRITIN  300
 7-859  A-800 TRANSFERRIN  250
 7-861  A-800 APOLIPOPROTEIN B  200
 7-863  A-800 CYSTATIN C  250
 7-864  A-800 MICROALBUMIN II GENERACJA  250
 7-876  A-800 PROCALCITONIN  180

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.