Menu
   
      Panele badań
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

  • MAGLUMI Panel badań 

MARKERY NOWOTWOROWE
 130201002M  MAGLUMI AFP  100
 130201003M  MAGLUMI CEA  100
 130201004M  MAGLUMI Total PSA  100
 130201005M  MAGLUMI f-PSA  100
 130201006M  MAGLUMI PAP  100
 130201007M  MAGLUMI TPA  100
 130201009M  MAGLUMI CA 125  100
 130201010M  MAGLUMI CA 15-3  100
 130201011M  MAGLUMI CA 19-9  100
 130201012M  MAGLUMI CA 50  100
 130201013M  MAGLUMI CYFRA 21-1  100
 130201014M  MAGLUMI CA 242  100
 130201015M  MAGLUMI CA 72-4  100
 130201016M  MAGLUMI NSE  100
 130201017M  MAGLUMI Sangtec 100  100
 130201018M  MAGLUMI SCCA (total)  100
 130201019M  MAGLUMI Pepsinogen I (PG I)  100
 130201020M  MAGLUMI Pepsinogen II (PG II)  100
METABOLIZM KOSTNY
 130211001M  MAGLUMI Intact PTH  100
 130211002M  MAGLUMI Calcitonin (CT)  100
 130211003M  MAGLUMI Osteocalcin (BGP)  100
 130211004M  MAGLUMI 25 OH-Vitamin D  100
METABOLIZM CUKRÓW
 130205001M  MAGLUMI C-Peptide  100
 130205002M  MAGLUMI Insulin  100
 130205003M  MAGLUMI Insulin Ab,IAA  100
 130205004M  MAGLUMI Proinsulin  100
 130205005M  MAGLUMI GAD65  100
 130205007M  MAGLUMI IGF-1  100
PŁODNOŚĆ
 130202001M  MAGLUMI FSH  100
 130202002M  MAGLUMI LH  100
 130202003M  MAGLUMI HCG/β- HCG  100
 130202006M  MAGLUMI Prolactin (PRL)  100
 130202007M  MAGLUMI Estradiol (E2)  100
 130202008M  MAGLUMI Free Estriol (FE3)  100
 130202009M  MAGLUMI Progesterone (PRG)  100
 130202010M  MAGLUMI Testosterone (TEST)  100
 130202011M  MAGLUMI Free Testosterone (F-TEST)  100
 130202012M  MAGLUMI DHEA-S  100
TARCZYCA
 130203001M  MAGLUMI TSH  100
 130203002M  MAGLUMI T4  100
 130203003M  MAGLUMI T3  100
 130203004M  MAGLUMI FT4  100
 130203005M  MAGLUMI FT3  100
 130203006M  MAGLUMI TG  100
 130203007M  MAGLUMI TGA  100
 130203008M  MAGLUMI TMA  100
 130203009M  MAGLUMI TRAb  100
 130203010M  MAGLUMI rT3  100
 130203011M  MAGLUMI anti-TPO  100
STAN ZAPALNY
 130216002M  MAGLUMI CRP  100
 130216001M  MAGLUMI Procalctionin (PCT)  100
FUNKCJE NEREK
 130204001M  MAGLUMI β2-MG  100
 130204002M  MAGLUMI H-ALB  100
WŁÓKNIENIE WĄTROBY
 130209001M  MAGLUMI HA  100
 130209002M  MAGLUMI PIIIP N-P  100
 130209003M  MAGLUMI Collagen IV (C IV)  100
 130209004M  MAGLUMI Laminin (LN)  100
 130209005M  MAGLUMI Cholylglycine (CG)  100
ZESPÓŁ TORCH
 130212001M  MAGLUMI Toxo IgG  100
 130212002M  MAGLUMI Toxo IgM  100
 130212003M  MAGLUMI Rubella IgG  100
 130212004M  MAGLUMI Rubella IgM  100
 130212005M  MAGLUMI CMV Ig  100
 130212006M  MAGLUMI CMV IgM  100
 130212007M  MAGLUMI HSV-1/2 IgG  100
 130212008M  MAGLUMI HSV-2 IgG  100
 130212009M  MAGLUMI HSV-1/2 IgM  100
EBV
 130215001M  MAGLUMI EBV EA IgG  100
 130215002M  MAGLUMI EBV EA IgA  100
 130215003M  MAGLUMI EB VCA IgG  100
 130215004M  MAGLUMI EB VCA IgM  100
 130215005M  MAGLUMI EB VCA IgA  100
 130215006M  MAGLUMI EBV NA IgG  100
IMMUNOGLOBULINY
 130208001M  MAGLUMI hIgE  100
 130208002M  MAGLUMI hIgM  100
 130208003M  MAGLUMI hIgA  100
 130208005M  MAGLUMI hIgG  100
ANEMIA
130213002M  MAGLUMI VB12 100
130201001M  MAGLUMI Ferritin 100
130213001M  MAGLUMI FA 100
MONITOROWANIE LEKÓW
130207001M  MAGLUMI Cyclosporin A 100
130207002M  MAGLUMI Digoxin 100
130207003M  MAGLUMI FK-506,Tacrolimu 100
MARKERY SERCOWE
130206001M MAGLUMI CK-MB 100
130206002M MAGLUMI Troponin I 100
130206003M MAGLUMI Myoglobin (MB) 100
130206004M MAGLUMI NT-proBNP 100
130206005M MAGLUMI Angiotensin I (A I) 100
130206006M MAGLUMI Angiotensin II (A II) 100
130206007M MAGLUMI Aldosterone (ALD) 100
130206008M MAGLUMI D-Dimer 100
INNE
130298001M MAGLUMI GH 100
130205007M MAGLUMI IGF-1 100
130298002M MAGLUMI Cortisol 100

 

  • CHORUS TRIO Panel badań 

Choroby zakaźne - ELISA
81196 ADENOVIRUS IgG  36 testów
81198 ADENOVIRUS IgA 36 testów
81010 CYTOMEGALOVIRUS IgG 36 testów
81011 CYTOMEGALOVIRUS IgM 36 testów
81092 CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY 36 testów
81020 HERPES SIMPLEX 1+2 IgG 36 testów
81021 HERPES SIMPLEX 1+2 IgM 36 testów
81018 HSV 1 SCREEN 36 testów
81019 HSV 2 SCREEN 36 testów
81037 RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgA 36 testów
81036 RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG 36 testów
81030 RUBELLA IgG 36 testów
81031 RUBELLA IgM 36 testów
81095 RUBELLA IgG AVIDITY 36 testów
81040 TOXOPLASMA IgG  36 testów
81041 TOXOPLASMA IgM 36 testów
81043 TOXOPLASMA IgA 36 testów
81098 TOXOPLASMA IgG AVIDITY 36 testów
81062 HELICOBACTER PYLORI IgA 36 testów
81060 HELICOBACTER PYLORI IgG 36 testów
81050 TREPONEMA IgG 36 testów
81051 TREPONEMA IgM 36 testów
81100 SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT 36 testów
81033 MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA   36 testów
81034 MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG   36 testów
81035 MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM   36 testów
81250 CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG 36 testów
81251 CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM  36 testów
81252 CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA  36 testów
81057 EPSTEIN BARR EBNA IgG 36 testów
81056 EPSTEIN BARR VCA IgM 36 testów
81055 EPSTEIN BARR VCA IgG 36 testów
81059 EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgM 36 testów
81058 EPSTEIN BARR EARLY ANTIGEN IgG 36 testów
81090 LEGIONELLA PNEUMOPH. 1-6 IgG 36 testów
81091 LEGIONELLA PNEUMOPH. 1 IgG 36 testów
81093 LEGIONELLA PNEUMOPH. IgM 36 testów
81072 MEASLES IgG 36 testów
81073 MEASLES IgM 36 testów
81075 MUMPS IgG 36 testów
81076 MUMPS IgM 36 testów
81067 TOSCANA VIRUS IgG 36 testów
81068 TOSCANA VIRUS IgM 36 testów
81078 VARICELLA IgG 36 testów
81079 VARICELLA IgM 36 testów
81190 INFLUENZA A IgG 36 testów
81192 INFLUENZA A IgA 36 testów
81193 INFLUENZA B IgG 36 testów
81195 INFLUENZA B IgA 36 testów
Badania Autoimmunologiczne - ELISA
86010 ANA-8  36 testów
86012 ENA -6 S 36 testów
86014 ANA-SCREEN 36 testów
86016 Sm 36 testów
86018 SS-A 36 testów
86024 SS-B 36 testów
86026 Scl 70 36 testów
86028 Cenp B 36 testów
86030 Jo-1 36 testów
86032 dsDNA IgG 36 testów
86034 dsDNA IgM 36 testów
86094  ANTI-CCP 36 testów
86038 Rf-G 36 testów
86040 Rf-M 36 testów
86088 U1 - 70 36 testów
86092 snRNP-C 36 testów
86046 Cardiolipin IgG 36 testów
86048 Cardiolipin IgM 36 testów
86050 ß2 Glyko IgG 36 testów
86052 ß2 Glyko IgM 36 testów
86054 Gliadin IgA 36 testów
86098 DEAMIDATED GLIADIN-A  36 testów
86056 Gliadin IgG 36 testów
86100 DEAMIDATED GLIADIN-G  36 testów
86058 tTg - A 36 testów
86060 tTg-G 36 testów
86062 ASCA-A 36 testów
86064 ASCA-G 36 testów
86078 LC-1 36 testów
86080 LKM-1 36 testów
86084 AMA-M2 36 testów
86066 PR3 SENSITIVE 36 testów
86068 MPO 36 testów
86070 GBM 36 testów
86090 INTRINSIC FACTOR 36 testów
86072 a-Tg 36 testów
86074 a-TPO 36 testów
86076 TG 36 testów


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.