Menu
   
      Substraty
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Nr kat. Zestaw

Wielkość opakowania

Instr.
ALBUMINA
2-213 Liquick Cor-ALBUMIN mini + wzorzec 2 x 30 ml -
2-239 Liquick Cor-ALBUMIN 30 + wzorzec 6 x 30 ml -
2-238 Liquick Cor-ALBUMIN 60 + wzorzec 6 x 60 ml -
2-294 Liquick Cor-ALBUMIN 500 4 x 500 ml -
BIAŁKO CAŁKOWITE 
2-221 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN mini II GENERACJA + wzorzec  2 x 30 ml -
2-240 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 30 II GENERACJA
+ wzorzec 
6 x 30 ml -
2-236 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 60 II GENERACJA
+ wzorzec 
6 x 60 ml -
2-237 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 120 II GENERACJA 6 x 120 ml -
2-295 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 500 II GENERACJA 4 x 500 ml -
BILIRUBINA CAŁKOWITA 
2-214

Liquick Cor-BIL TOTAL 30 II GENERACJA

5 x 25 ml 1 x 25 ml
2-245

Liquick Cor-BIL TOTAL 60 II GENERACJA

5 x 50 ml 1 x 50 ml
2-343 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY EVELYN 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml
2-344 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY EVELYN 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA
 2-215

Liquick Cor-BIL DIRECT mini III GENERACJA

2 x 22 ml  1 x 11 ml 
 2-247

Liquick Cor-BIL DIRECT 30 III GENERACJA

4 x 27 ml   1 x 27 ml
 2-248

Liquick Cor-BIL DIRECT 60 III GENERACJA

4 x 54 ml  1 x 54 ml 
2-297 Liquick Cor-BIL DIRECT 500 III GENERACJA 3 x 360 ml 1 x 270 ml
2-346 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY EVELYN mini 2 x 24 ml 1 x 6 ml
2-347 Liquick Cor-BIL DIRECT  MALLOY EVELYN 30 5 x 24 ml 1 x 15 ml
2-348 Liquick Cor-BIL DIRECT  MALLOY EVELYN 60 5 x 48 ml 1 x 30 ml
CHOLESTEROL
2-212 Liquick Cor-CHOL mini + wzorzec 2 x 30 ml -
2-211 Liquick Cor-CHOL 30 + wzorzec 6 x 30 ml -
2-204 Liquick Cor-CHOL 60 + wzorzec 6 x 60 ml -
2-205 Liquick Cor-CHOL 120 6 x 120 ml -
2-298 Liquick Cor-CHOL 500 4 x 500 ml -
CHOLESTEROL HDL
2-053 CORMAY HDL  1-PRECIPITANT 2 x 25 ml
2-STANDARD 2 x 5 ml
2-217 CORMAY HDL DIRECT mini II GENERACJA 2 x 30 ml 2 x 10 ml
2-179 CORMAY HDL DIRECT II GENERACJA 4 x 30 ml 4 x 10 ml
2-181 CORMAY HDL DIRECT 30 II GENERACJA 3 x 30 ml 1 x 30 ml
2-182 CORMAY HDL DIRECT 60 II GENERACJA 3 x 50 ml 1 x 50 ml
2-183 CORMAY HDL DIRECT 120 II GENERACJA 3 x 100 ml 1 x 100 ml
2-184 CORMAY HDL DIRECT 500 II GENERACJA 3 x 300 ml 1 x 300 ml
CHOLESTEROL LDL 
2-216 CORMAY LDL DIRECT mini II GENERACJA 2 x 30 ml 2 x 10 ml
2-180 CORMAY LDL DIRECT II GENERACJA 4 x 30ml 4 x 10 ml
2-191 CORMAY LDL DIRECT 30 II GENERACJA 3 x 30 ml 1 x 30 ml
2-192 CORMAY LDL DIRECT 60 II GENERACJA 3 x 50 ml 1 x 50 ml
2-193 CORMAY LDL DIRECT 120 II GENERACJA 3 x 100 ml 1 x 100 ml
2-194 CORMAY LDL DIRECT 500 II GENERACJA 3 x 300 ml 1 x 300 ml
GLUKOZA
2-218 Liquick Cor-GLUCOSE mini + wzorzec 2 x 60 ml -
2-219 Liquick Cor-GLUCOSE 30 + wzorzec 6 x 30 ml -
2-201 Liquick Cor-GLUCOSE 60 + wzorzec 6 x 60 ml -
2-202 Liquick Cor-GLUCOSE 120 6 x 120 ml -
2-203 Liquick Cor-GLUCOSE 500 4 x 500 ml -
1-228 CORMAY GLUCOSE HEX mini 2 x 50 ml 1 x 20 ml
1-229 CORMAY GLUCOSE HEX 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml
1-230 CORMAY GLUCOSE HEX 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml
1-231 CORMAY GLUCOSE HEX 120 5 x 100 ml 1 x 100 ml
KREATYNINA
2-220 Liquick Cor-CREATININE mini + wzorzec 2 x 24 ml 1 x 12 ml
2-232 Liquick Cor-CREATININE 30 + wzorzec 5 x 24 ml 1 x 30 ml
2-233 Liquick Cor-CREATININE 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml
2-299 Liquick Cor-CREATININE 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
KREATYNINA ENZYMATYCZNA
2-227 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC mini 2 x 18 ml 1 x 12 ml
2-257 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 30 3 x 30 ml 1 x 30 ml
2-267 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 60 3 x 60 ml 1 x 60 ml
2-287 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 500 2 x 500 ml 1 x 500 ml
KWAS MOCZOWY
2-224 Liquick Cor UA mini + wzorzec 2 x 24 ml 1 x 12 ml
2-235 Liquick Cor UA 30 + wzorzec 5 x 24 ml 1 x 30 ml
2-208 Liquick Cor-UA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml
2-209 Liquick Cor-UA 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml
2-225 Liquick Cor-UA mini PLUS + wzorzec 1 x 12 ml   
2-260 Liquick Cor-UA 30 PLUS + wzorzec 5 x 24 ml  1 x 30 ml 
2-258 Liquick Cor-UA 60 PLUS 5 x 48 ml   1 x 60 ml 
MOCZNIK
2-223 Liquick Cor-UREA mini + wzorzec 2 x 24 ml 1 x 12 ml
2-261 Liquick Cor-UREA 30 + wzorzec 5 x 24 ml 1 x 30 ml
2-206 Liquick Cor-UREA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml
2-207 Liquick Cor-UREA 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml
2-310 Liquick Cor-UREA 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
TRIGLICERYDY
2-222 Liquick Cor-TG mini + wzorzec 2 x 24 ml 1 x 12 ml
2-262 Liquick Cor-TG 30 + wzorzec 5 x 24 ml 1 x 30 ml

2-253 Liquick Cor-TG 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml
2-254 Liquick Cor-TG 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml
2-281 Liquick Cor-TG mono mini 2 x 30 ml -
2-282 Liquick Cor-TG mono 30 6 x 30 ml -
2-283 Liquick Cor-TG mono 60 6 x 60 ml -
ETHANOL
 2-178  CORMAY ETHANOL 30 6 x 30 ml 
 2-378  CORMAY ETHANOL 60 6 x 60 ml 
KWASY ŻÓŁCIOWE
2-337 Liquick Cor-BILE ACIDS mini 1 x 30 ml 1 x 10 ml
2-338 Liquick Cor-BILE ACIDS 30 3 x 30 ml 1 x 30 ml
2-339 Liquick Cor-BILE ACIDS 60 3 x 50 ml 1 x 50 ml
 MLECZANY
2-185 Liquick Cor-LACTATE mini 1 x 30 ml   -  
2-186 Liquick Cor-LACTATE 30 3 x 30 ml  -
2-187 Liquick Cor-LACTATE 60 3 x 50 ml  -
2-189 Liquick Cor-LACTATE 500 3 x 300 ml -
URINE PROTEINS
2-196 Liquick Cor-URINE PROTEINS mini II GENERACJA 2 x 30 ml -
2-197 Liquick Cor-URINE PROTEINS 30 II GENERACJA 6 x 30 ml -
2-198 Liquick Cor-URINE PROTEINS 60 II GENERACJA 6 x 60 ml -

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.