Menu
   
      Enzymy
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Nr kat. Zestaw

Wielkość opakowania

Instr.
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT;GPT)
1-289 Liquick Cor-ALAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml
1-221 Liquick Cor-ALAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml
1-216 Liquick Cor-ALAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml
1-217 Liquick Cor-ALAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml
AMINOTRANSERAZA ASPARAGINIANOWA (AST;GOT) 
1-290 Liquick Cor-ASAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml
1-222 Liquick Cor-ASAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml
1-214 Liquick Cor-ASAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml
1-215 Liquick Cor-ASAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml
AMYLAZA 
1-292 Liquick Cor-AMYLASE mini 2 x 10 ml -
1-293 Liquick Cor-AMYLASE 10 6 x 10 ml -
1-255 Liquick Cor-AMYLASE 30 6 x 30 ml -
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)
1-298 Liquick Cor-LDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml
1-239 Liquick Cor-LDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml
1-315 Liquick Cor-LDH 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
DEHYDROGENAZA HYDROKSYMAŚLANOWA (HBDH)  
1-297 Liquick Cor-HBDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml
1-241 Liquick Cor-HBDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml
FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP)
1-291 Liquick Cor-ALP mini II GENERACJA 2 x 24 m 1 x 12 ml
1-218 Liquick Cor-ALP 30 II GENERACJA 5 x 24 ml 1 x 12 ml
1-212 Liquick Cor-ALP 60 II GENERACJA 5 x 48 ml 1 x 60 ml
1-317 Liquick Cor-ALP 500 II GENERACJA 3 x 400 ml 1 x 300 ml
GAMMA - GLUTAMYLOTRANSFERAZA (GGT)
1-296 Liquick Cor-GGT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml
1-226 Liquick Cor-GGT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml
1-224 Liquick Cor-GGT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml
KINAZA KREATYNOWA (CK)
1-294 Liquick Cor-CK mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml
1-219 Liquick Cor-CK 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml
1-220 Liquick Cor-CK 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml
1-319 Liquick Cor-CK 500 3 x 500 ml 1 x 300 ml
KINAZA KREATYNOWA - IZOENZYM SERCOWY (CK-MB)
1-295 Liquick Cor-CK-MB mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml
1-227 Liquick Cor-CK-MB 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml
1-320 Liquick Cor-CK-MB 500 3 x 500 ml 1 x 300 ml
LIPAZA
1-309 CORMAY LIPASE 4 x 25 ml 2 x 25 ml
CHOLINESTERAZA
2-056 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml
2-057 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA  30 5 x 24 ml 1 x 30 ml
2-058 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.