Menu
   
      Elektrolity
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Nr kat Zestaw

Wielkość opakowania

Instr.
FOSFOR
3-245 Liquick Cor-PHOSPHORUS  mini + wzorzec 2 x 30 ml -  
3-243 Liquick Cor-PHOSPHORUS 30 
+ wzorzec
6 x 30 ml -  
3-321 Liquick Cor-PHOSPHORUS 500 4 x 500 ml -
MAGNEZ  
3-246 Liquick Cor-MG mini
II GENERACJA + wzorzec
2 x 30 ml -  
3-228 Liquick Cor-MG 30
II GENERACJA + wzorzec
6 x 30 ml -  
3-229 Liquick Cor-MG 60
II GENERACJA
6 x 30 ml -  
WAPŃ  
3-249 Liquick Cor-CALCIUM mini + wzorzec 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
3-250 Liquick Cor-CALCIUM 30 
+ wzorzec
5 x 24 ml 1 x 30 ml  
3-251 Liquick Cor-CALCIUM 60 
+ wzorzec
5 x 48 ml 1 x 60 ml  
3-253 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO mini 2 x 30 ml -  
3-254 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 30 6 x 30 ml -  
3-255 Liquick Cor-CALCIUM ARSENAZO 60 6 x 60 ml -  
ŻELAZO  
3-247 Liquick Cor-FERRUM mini
II GENERACJA + wzorzec
2 x 25 ml 1 x 10 ml  
3-257 Liquick Cor-FERRUM 30
II GENERACJA + wzorzec
5 x 25ml 1 x 25 ml  
3-258 Liquick Cor-FERRUM 60 
II GENERACJA
5 x 50 ml 1 x 50 ml  
3-323 Liquick Cor-FERRUM 500 3 x 417 ml 1 x 250 ml
ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA 
2-104 CORMAY IBC 1-Sat Sol. 2 x 20 ml  
    2-Magnes. Hyd. 1 x 8g  

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.