Menu
   
      Białka specyficzne
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat. Zestaw Wielkość opakowania Ilość testów Instr.
 
6-300 CORMAY CRP ULTRA 1 x 46,5 ml 1 x 48,5 ml 240   
6-301 CORMAY MYOGLOBIN 1 x 42 ml 1 x 14 ml  150  
6-302 CORMAY LIPOPROTEIN (a) 1 x 41 ml 1 x 9,5 ml  170  
6-303 CORMAY FERRITIN 1 x 40,5 ml 1 x 24 ml 190   
6-304 CORMAY TOTAL IgE 1 x 38,5 ml 1 x 24,5 ml 180   
6-307 CORMAY ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 50 ml 1 x 52 ml 260   
6-308 CORMAY RF 1 x 43,5 ml 1 x 14 ml 110   
6-309 CORMAY ASO 1 x 28,5 ml 1 x 46 ml  200  
4-591 CORMAY ALPHA 1-ANTITRYPSIN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150   
4-590 CORMAY ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150   
4-588 CORMAY CERULOPLASMIN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150   
4-585 CORMAY COMPLEMENT C3 1 x 63 ml 1 x 13 ml 200   
4-586 CORMAY COMPLEMENT C4 1 x 63 ml 1 x 13ml 200   
4-589 CORMAY FIBRINOGEN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml  150  
4-587 CORMAY HAPTOGLOBIN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml  150  
4-580 CORMAY IgA 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml

150

 
4-581 CORMAY IgG 1 x 48,5 ml 1 x 18 ml 150   
4-582 CORMAY IgM 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml

150 

 
4-584 CORMAY APOLIPOPROTEIN B 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml

150

 
4-583 CORMAY TRANSFERRIN 1 x 63 ml 1 x 18 ml

200

 
2-314 CORMAY MICROALBUMIN 30 II GENERACJA 4 x 25 ml 1 x 20 ml    
2-315 CORMAY MICROALBUMIN 60 II GENERACJA 4 x 50 ml 1 x 40 ml    

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.