Menu
   
      Płyny myjące
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Nr kat. Zestaw Zastosowanie Instrukcja
3-102 WASHING SOLUTION CONCENTRATE  
3-103 WASHING SOLUTION CONCENTRATE    
3-104 PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION    
3-105 PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION    
3-108 ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION    
3-109 ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION    
3-112 ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION    
3-113 ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION    
3-119 ACCENT WASHING SOLUTION    
3-110 A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION    
3-111 A-400 ACID WASHING SOLUTION    
7-897 A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION    
7-896 A-800 ACID WASHING SOLUTION    
3-117 CONCENTRATED DETERGENT B    
3-118 CONCENTRATED DETERGENT B    

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.