Menu
   
      Accent 300
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Nr kat.
      Zestaw  Instr.
7-301 ACCENT-300 GLUCOSE  
7-352 ACCENT-300 GLUCOSE HEX  
7-304 ACCENT-300 CHOL
7-338 ACCENT-300 ALBUMIN
7-336 ACCENT-300 TOTAL PROTEIN II GENERACJA
7-342 ACCENT-300 URINE PROTEINS II GENERACJA
7-345 ACCENT-300 BIL TOTAL II GENERACJA
7-348
ACCENT-300 BIL DIRECT III GENERACJA
7-353 ACCENT-300 TG
7-373 ACCENT-300 TG mono
7-377 ACCENT-300 CREA ENZYMATIC
7-308 ACCENT-300 UA
7-308 ACCENT-300 UA II GENERACJA
7-363 ACCENT-300 UA PLUS
7-306 ACCENT-300 UREA
7-306 ACCENT-300 UREA II GENERACJA
7-379 ACCENT-300 HDL DIRECT II GENERACJA
7-380 ACCENT-300 LDL DIRECT II GENERACJA
7-378 ACCENT-300 ETHANOL
7-366 ACCENT-300 LACTATE
7-347 ACCENT-300 CALCIUM ARSENAZO
7-347 ACCENT-300 CALCIUM ARSENAZO II GENERACJA
7-362 ACCENT-300 MG II GENERACJA
7-343 ACCENT-300 PHOSPHORUS II GENERACJA
7-343 ACCENT-300 PHOSPHORUS III GENERACJA
7-358 ACCENT-300 FERRUM II GENERACJA
7-365 ACCENT-300 dTIBC
7-316 ACCENT-300 ALAT
7-316 ACCENT-300 ALAT II GENERACJA
7-314 ACCENT-300 ASAT
7-314 ACCENT-300 ASAT II GENERACJA
7-355 ACCENT-300 AMYLASE
7-376 ACCENT-300 AMYLASE EPS
7-312 ACCENT-300 ALP II GENERACJA
7-349 ACCENT-300 ACP
7-320 ACCENT-300 CK
7-327 ACCENT-300 CK-MB
7-324 ACCENT-300 GGT
7-341 ACCENT-300 HBDH
7-339 ACCENT-300 LDH
7-390 ACCENT-300 LIPASE II GENERACJA  
7-309 ACCENT-300 LIPASE
7-356 ACCENT-300 CHOLINESTERASE III GENERACJA
7-359 ACCENT-300 UIBC II GENERACJA
7-302 ACCENT-300 IgA
7-303 ACCENT-300 IgG
7-305 ACCENT-300 IgM
7-307 ACCENT-300 APOLIPOPROTEIN B
7-310 ACCENT-300 TRANSFERIN
7-311 ACCENT-300 COMPLEMENT C3
7-313 ACCENT-300 COMPLEMENT C4
7-315 ACCENT-300 HAPTOGLOBIN
7-318 ACCENT-300 CERULOPLASMIN
7-319 ACCENT-300 FIBRINOGEN
7-321 ACCENT-300 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID
7-322 ACCENT-300 ALPHA 1 ANTITRYPSIN
7-325 ACCENT-300 CRP ULTRA
7-326 ACCENT-300 MYOGLOBIN
7-328 ACCENT-300 LIPOPROTEIN (a)
7-330 ACCENT-300 FERRITIN
7-331 ACCENT-300 TOTAL IgE
7-335 ACCENT-300 ALPHA 1-MICROGLOBULIN
7-337 ACCENT-300 RF
7-340 ACCENT-300 ASO
7-110
ACCENT 300 HBA1C DIRECT II GENERACJA
7-346* ACCENT-300 D-DIMER*
7-300 ACCENT-300 CYSTATIN C
7-344 ACCENT-300 MICROALBUMIN II GENERACJA
7-361 ACCENT-300 BILE ACIDS

* dostępny wkrótce


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.