C4 SKŁADNIK DOPEŁNIACZA

Dopełniacz jest grupą 20 białek odróżnialnych immunologicznie obecnych we krwi i tkankach. Są one zdolne do oddziaływania między kompleksami antygen - przeciwciało oraz z błonami komórkowymi w skomplikowanym szlaku niszczenia wirusów i bakterii. Białka te produkowane są w wątrobie i w surowicy występują w postaci nieaktywnych cząsteczek. Kompleksy antygen-przeciwciało powodują aktywację białek dopełniacza. Składnik C4 dopełniacza jest α-glikoproteiną złożoną z trzech podjednostek. Jest to jeden z substratów reakcji fazy ostrej, którego poziom wzrasta podczas jej trwania. Niski poziom składnika C4 dopełniacza występuje w chorobach kompleksów immunologicznych i w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym, gdzie poziom składnika C3 dopełniacza jest prawidłowy.

Specyfikacja

Metoda

immunoturbidymetryczna

Materiał badany

surowica, osocze

Zakres pomiarowy

0,002-0,825 g/l

Linie odczynnikowe

  • Linia Otwarta

  • ACCENT-200

  • ACCENT-300

  • A-400

  • A-800

  • Prestige 24i COMPLEMENT C4 (36 pozycji na odczynniki)


Panele: infekcyjny, zapalny, immunologiczny, białka specyficzne

Powiązane odczynniki

Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.

Kierujemy się jakością

Zamów ten produkt

Zamów ten produkt

Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska