CHOLESTEROL LDL (BEZPOŚREDNI)

Lipoproteiny osocza są sferycznymi cząsteczkami zawierającymi cholesterol, triglicerydy, fosfolipidy i białka. Proporcja ilości białek do ilości lipidów decyduje o gęstości lipoprotein, która jest podstawą ich klasyfikacji. Wyróżnia się następujące klasy lipoprotein: chylomikrony, lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości (VLDL), lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) i lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL). Lipoproteiny LDL są syntetyzowane w wątrobie przez różne enzymy lipolityczne z bogatych w triglicerydy lipoprotein VLDL. Stężenie cholesterolu frakcji LDL jest uważane za najważniejszy czynnik kliniczny, z pośród wielu pojedynczych parametrów powodujących miażdżycę tętnic wieńcowych. Dokładny pomiar cholesterolu frakcji LDL ma podstawowe znaczenie w terapii, która skupia się na redukcji lipidów zapobiegającej miażdżycy tętnic, hamującej jej postęp i pozwalającej unikać pękania złogów miażdżycowych.

Specyfikacja

Metoda

metoda z selektywnym detergentem

Materiał badany

surowica, osocze

Zakres pomiarowy

2-940 mg/dl

Linie odczynnikowe

 • Linia Otwarta
  CORMAY LDL DIRECT
  CORMAY LDL DIRECT 30
  CORMAY LDL DIRECT 60
  CORMAY LDL DIRECT 120

 • ACCENT-200

 • ACCENT-300

 • A-400

 • A-800

 • Prestige 24i LDL DIRECT (36 pozycji na odczynniki)

Panele: sercowy, cukrzycowy, rutynowe badania przesiewowe, lipidowy

Powiązane odczynniki

Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.

Kierujemy się jakością

Zamów ten produkt

Zamów ten produkt

Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska