KINAZA KREATYNOWA

Kinaza kreatynowa (CK) katalizuje przeniesienie grupy fosforanowej między fosforanem kreatyny a adenozynodifosforanem (ADP). Produktem tej reakcji jest adenozynotrifosforan (ATP) – komórkowe źródło energii. CK jest dimerem składającym się z dwu różnych podjednostek nazwanych M i B. Trzy izoenzymy powstałe z tych podjednostek występują w mózgu i mięśniach gładkich (BB), mięśniach szkieletowych (MM) i mięśniu sercowym (MM i MB). Podwyższony poziom CK zazwyczaj spowodowany jest zawałem mięśnia sercowego lub zawałem płucnym, wirusowym zapaleniem mięśni, dystrofią mięśniową, urazami mięśni. Wysoka aktywność kinazy kreatynowej może również występować w chorobach zakaźnych (np. dur brzuszny), nowotworach prostaty, nerki, jajnika i pęcherzyka żółciowego, po zabiegach chirurgicznych oraz w uszkodzeniach tkanki mięśniowej w wyniku intensywnego treningu.

Specyfikacja

Metoda

optymalizowana metoda kinetyczna oparta na zaleceniach Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej (IFCC)

Materiał badany

surowica

Zakres pomiarowy

do 3100 U/l

Linie odczynnikowe

 • Linia Otwarta
  Liquick Cor-CK 30
  Liquick Cor-CK 60
  Liquick Cor-CK 120

 • ACCENT-200

 • ACCENT-300

 • A-400

 • A-800

 • Prestige 24i LQ CK (36 pozycji na odczynniki)

Panele: rutynowe badania przesiewowe, sercowy 

Powiązane odczynniki

Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.

Kierujemy się jakością

Zamów ten produkt

Zamów ten produkt

Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska