KINAZA KREATYNOWA - IZOENZYM MB

Kinaza kreatynowa (CK) katalizuje przeniesienie grupy fosforanowej między fosforanem kreatyny a adenozynodifosforanem (ADP). Produktem tej reakcji jest adenozynotrifosforan (ATP) – komórkowe źródło energii. CK jest dimerem składającym się z dwu różnych podjednostek nazwanych M i B. Trzy izoenzymy powstałe z tych podjednostek występują w mózgu i mięśniach gładkich (BB), mięśniach szkieletowych (MM) i mięśniu sercowym (MM i MB). Podwyższony poziom CK-MB w surowicy jest markerem zawału serca, poziom CK-MB wykorzystywany jest do monitorowania leczenia zawału serca. Zwiększoną aktywność CK-MB można również zaobserwować w uszkodzeniu mięśni szkieletowych, przewlekłej niewydolności nerek, nadczynności tarczycy i udarze niedokrwiennym mózgu.

Specyfikacja

Metoda

optymalizowana metoda kinetyczna (CK NAC) oparta na zaleceniach Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej (IFCC)

Materiał badany

surowica

Zakres pomiarowy

2.6 – 3220 U/L

Linie odczynnikowe

  • Linia Otwarta
    Liquick Cor-CK-MB 30
    Liquick Cor-CK-MB 120

  • ACCENT-200

  • ACCENT-300

  • A-400

  • A-800

  • Prestige 24i LQ CK-MB (36 pozycji na odczynniki)

Panele: rutynowe badania przesiewowe, sercowy

Powiązane odczynniki

Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.

Kierujemy się jakością

Zamów ten produkt

Zamów ten produkt

Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska