CHOLESTEROL HDL (BEZPOŚREDNI)

Lipoproteiny osocza są sferycznymi cząsteczkami zawierającymi cholesterol, triglicerydy, fosfolipidy i białka. Proporcja ilości białek do ilości lipidów decyduje o gęstości lipoprotein, która jest podstawą ich klasyfikacji. Wyróżnia się następujące klasy lipoprotein: chylomikrony, lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości (VLDL), lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) i lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL). Rolą HDL jest transport cholesterolu z tkanek obwodowych do wątroby. Niski poziom HDL wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Oznaczenie stężenia frakcji HDL cholesterolu wykorzystuje się do identyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka.

Specyfikacja

Metoda

metoda z selektywnym detergentem i akceleratorem, enzymatyczna

Materiał badany

surowica, osocze

Zakres pomiarowy

2-250 mg/dl

Linie odczynnikowe

 • Lina Otwarta
  CORMAY HDL DIRECT
  CORMAY HDL DIRECT 30
  CORMAY HDL DIRECT 60
  CORMAY HDL DIRECT 120

 • ACCENT-200

 • ACCENT-300

 • A-400

 • A-800

 • Prestige 24i HDL DIRECT (36 pozycji na odczynniki)

Panele: sercowy, cukrzycowy, rutynowe badania przesiewowe, lipidowy

Powiązane odczynniki

Specyfikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych na wybranych analizatorach. Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń należy zapoznać się z instrukcją użycia odczynnika oraz instrukcją obsługi lub instrukcją serwisową aparatu.

Kierujemy się jakością

Zamów ten produkt

Zamów ten produkt

Skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży w Twoim regionie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij poniższy przycisk i wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska